Alle velden gebruiksklaar en een nieuwe uitwijkmogelijkheid voor de trainingen.

26 augustus 2016

Het opnieuw uitzetten en van strakke kalklijnen voorzien van onze velden is na de zomer altijd een hele klus, maar zoals op de foto te zien is, is het ook dit jaar weer gelukt. Strakker als onze lijnen zul je ze niet snel tegenkomen ! Klasse en dank aan hen, die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Doordat LTC groeit als kool en ook Amboina z’n claims legt op onze accomodatie heeft de gemeente een extra trainingsmogelijkheid gecreëerd op wat wij noemen het “oude VDW veld” aan de overkant van de Wethouder Bergerweg. Deze week zijn er lichtmasten geplaatst en de verwachting is, dat deze komende week in gebruik genomen kunnen worden. Ook heeft de gemeente toegezegd doelen op dit veld te plaatsen. Een gebruiksinstructie zal zo snel mogelijk door “accomodatie” via de TJC aan de trainers worden toegezonden.

 

Het bestuur.