Clubtenue en kledinglease

21 april 2014
shirt

Clubkleuren: Shirt: Groen, broek: groen en kousen: groen

shirtkousenClubkleding broekje

 shirt 1broek 2kousen1

LTC kent een leaseregeling voor wedstrijdkleding. Hiermee wil LTC zorgen voor een uniforme uitstraling. Gekozen is voor een JAKO tenue. De kleding wordt door LTC ingekocht bij Intersport Vanderveen in Assen. Op ieder shirt is het groen witte logo van onze vereniging te vinden en op ieder shirt (het F- en E-shirt uitgezonderd) staat standaard een rugnummer.

De leaseregeling houdt in dat er een jaarlijkse bijdrage voor de kleding moet worden betaald. Deze jaarlijkse bijdrage voor spelende leden is tijdens de algemene ledenvergadering van 17 juni 2019 vastgesteld op € 25,00 per jaar per soort lidmaatschap, veld of zaal. De kledingbijdrage wordt à 6,25€ per kwartaal gelijktijdig met de kwartaalcontributie geïnd.

De kleding is eigendom van de vereniging en wordt voor ieder seizoen, via de leiders van de teams aan de spelers uitgereikt.

Elk elftal ontvangt bij aanvang van het seizoen een teamtas met daarin: 16 wedstrijdshirts, 16 broekjes en 16 paar kousen (incl. keepertenue).

Elk kabouterteam, F- en E-team en futsalteam ontvangt een teamtas met daarin: 10 wedstrijdshirts, 10 broekjes en 10 paar kousen (incl. keepertenue).

De kousen worden elk jaar bij aanvang van het seizoen vervangen.

De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van LTC worden gebruikt en niet tijdens de training of een andere gelegenheid, tenzij daar door het bestuur toestemming voor is gegeven.

Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het is bedoeld.

Zonder toestemming van het bestuur mogen in verband met verplichtingen jegens sponsors, op de kleding geen teksten worden aangebracht, zoals, rugnummers, namen, emblemen etc.

Belangrijk is dat de tenues bij elkaar in de teamtas blijven en dat ze niet individueel aan de spelers worden uitgereikt.

Na de wedstrijd dient de wedstrijdkleding bij de leider te worden ingeleverd. Deze controleert of alle tenues zijn ingeleverd en deponeert deze in de daarvoor bestemde teamtas. Vervolgens wordt door de leider een speler of ouder/verzorger van het team aangewezen die voor het wassen van de kleding zal zorgen. Hiervoor zal de leider en trainer een schema opzetten.

In de kledingtas liggen wasvoorschriften die strikt moeten worden opgevolgd. Indien door het niet in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk kan worden gesteld is ter beoordeling van het bestuur.

Degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt ervoor dat de kleding minimaal een half uur voor aanvang van de volgende wedstrijd voor het team beschikbaar is.

Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding ontstaat, dient dit direct na afloop van de wedstrijd bij de leider te worden gemeld. Deze meldt het direct bij de kledingcommissie. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is te beoordeling aan het bestuur.

Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoelt, dient de leider dit direct na constatering te melden bij het bestuur.

Aan het eind van het seizoen dient de kledingtas met wedstrijdkleding weer bij de vereniging te worden ingeleverd. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of sprake is van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de desbetreffende speler, cq. ouders/verzorgers.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.