Ereleden

21 april 2014

Rik Timmer (erevoorzitter)
Henk Brink
Djoke Swart
Harry Frieszo
Johan Aalders

Fokko Scholten (overleden)
Kees Loman (overleden)
Bertus Jagt (overleden)
Koob Eising (overleden)
Gradus Dollenkamp (overleden)