Gezocht SCHEIDSRECHTERS

25 september 2017

Helaas hebben we dit jaar in alle categorieën te kampen met een groot tekort aan scheidsrechters! Houd er dus rekening mee, dat het kan voorkomen dat er voor de wedstrijd van je team, géén scheidsrechter beschikbaar zal zijn! Betekent dat je als leider of als trainer er voor moet zorgen dat je alle ouders bij het team betrekt. Een ouder kan ook een wedstrijd leiden. Indien wenselijk kan deze ouder ook een scheidsrechters cursus op kosten van LTC volgen.

In de categorieën vanaf JO13 en ouder, moeten de teams zelf voor een grensrechter zorgen. Hier raden we de leiders aan, om een rooster te maken, waarin per wedstrijd de ouder staat die aan de beurt is om te vlaggen. Ook hier geldt: de leider heeft andere taken bij de wedstrijd en bij niet kunnen, dient er onderling te worden geruild. Een cursus Assistent Scheidsrechter behoort hier ook tot de mogelijkheden.

Samen als team moeten jullie er zo voor kunnen zorgen, dat de wedstrijden van jullie kinderen doorgang kunnen vinden! We hebben hierbij ècht de hulp van jullie als ouders nodig, als club kunnen we niet zonder jullie ondersteuning!! Met jullie hulp kunnen we van de zaterdag bij LTC, een mooie en sportieve wedstrijddag maken!

Tot slot nog een oproep aan een ieder die het leuk lijkt om iets voor de club te doen: we zijn nog dringend op zoek naar vrijwilligers voor diverse “werkzaamheden” binnen de verenigingen. VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK en zo hopen we dat iedereen binnen de vereniging even veel aandacht kan krijgen die iedereen verdien en en derhalve niets blijft liggen.

Uit bovenstaande is wel gebleken dat ons scheidsrechters en vrijwilligers bestand een toeloop van vele nieuwe vrijwilligers kan gebruiken. Wie lijkt het leuk om eens te fluiten? Meld je dan aan bij Jan Woering via LTC68@live.nl voor andere vrijwilligerstaken kan een mail worden gestuurd naar: DjokeSwart@icloud.com