Nieuwe leden bij VV LTC zijn altijd van harte welkom!

Onze ereleden
Rik Timmer (erevoorzitter)
Henk Brink
Djoke Swart
Harry Frieszo
Johan Aalders

Fokko Scholten (overleden)
Kees Loman (overleden)
Bertus Jagt (overleden)
Koob Eising (overleden)
Gradus Dollenkamp (overleden)