In memoriam Reinder Boer Rookhuizen

26 september 2023

Zaterdag jl. bereikte ons het droevige bericht, dat Reinder Boer Rookhuizen na een kort ziekbed is overleden op de respectabele leeftijd van 87 jaar. Hij was vrijdag overgebracht naar het hospice Het Alteveer direct naast ons sportcomplex, waar hij zaterdagmorgen is overleden.

Reinder was vanaf eind zeventiger jaren betrokken bij LTC, in eerste instantie vooral als vader van René, Erwin en Danny, maar later al snel als o.a. jeugdleider, jeugdvoorzitter en secretaris van het hoofdbestuur, functies die hij jarenlang voor onze club heeft vervuld. 

Ook was hij de drijvende kracht achter de klaverjasclub van LTC, die lange tijd op een vaste (vrijdag)avond in de maand bij elkaar kwam. 

De familie Boer Rookhuizen was een echte LTC familie, want moeder Dini was bijvoorbeeld actief als vrijwilliger in de kantinecommissie en stond meer als 20 jaar achter de bar en we weten uit het recente verleden wat Erwin allemaal voor LTC gedaan heeft. Daarnaast hebben René en vooral ook Danny en Erwin seizoenen lang de groen witte kleuren verdedigd, de laatste twee vele jaren in het 1e elftal.

Onze gedachten gaan uit naar Reinders vrouw Dini, de kinderen, kleinkinderen en overige familie en wensen hun veel sterkte in de komende tijd.

Een ieder, die afscheid wil nemen van Reinder is welkom in het crematorium de Boskamp te Assen op vrijdag 29 september om 10.45 uur.

Namens het bestuur en leden van LTC,

Jan Rozema, oud voorzitter .

Correspondentieadres: 

fam. Boer Rookhuizen, Vondellaan 191, 9402NK Assen