In memoriam Tonia van Guldener

18 september 2023

Zaterdag jl. bereikte ons het droevige bericht dat Tonia van Guldener is overleden. Ze was al geruime tijd ziek, maar is de laatste anderhalve week heel erg snel achteruit gegaan. 

Tonia, net 67 geworden en partner van Tom Boorsma, was sinds lange tijd betrokken als vrijwilliger bij LTC en velen, die wedstrijden van ons eerste elftal bezoeken, kennen haar als het gezicht bij de entree van ons complex, waar zij met ondersteuning van een aantal andere vrijwilligers de kaart- en programma verkoop voor haar rekening nam. Daarnaast verzorgde ze vele seizoenen lang het wassen van de wedstrijdkleding van zowel het 1e als het 2e elftal en was ze bij thuiswedstrijden een graag geziene gast in onze kantine. 

Nog vrij recent sprak ik met haar en vertelde ze, dat het bezoek aan LTC er tot haar spijt niet meer in zat, omdat het vanwege haar ziekte te vermoeiend was.  

Het veel te vroege overlijden heeft vanzelfsprekend een grote impact op haar kinderen en kleinkinderen, haar overige familie en vrienden en uiteraard op haar levenspartner Tom Boorsma.

Wij wensen hun dan ook alle sterkte om dit verlies te verwerken.

Het afscheid van Tonia zal in besloten kring plaatsvinden.

Namens het bestuur en leden van LTC,

Jan Rozema, oud voorzitter .

NB. Correspondentieadres: Geulstraat 72, 9406RW Assen. (Geen bezoek aan huis.)

Bloemen kunnen eventueel bezorgd worden bij:

Het Noaberhuus, Borgstee 26, 9403TV, Assen (ook daar geen bezoek).