Leden van verdienste

21 april 2014

Jit Loman
Rob Lubberts
Wim van Goor
Harry Frieszo
Harm Heuving
Ton Kuiper
Jaap Seubring
Willem Jagt (senior)
Jan Hooiveld
Willem Boers
Jelmer de Jong
Jan Rozema
Paul Pinkster
Tom Boorsma
Johan Aalders
Rene Room
Hettie Schut
Mattijn ten Klooster

Bé Niewold (overleden)
Johan Soppe (overleden)