Aan- en afmelden lidmaatschap

21 april 2014

Subsidie regelingen

Niet voor iedereen is het weggelegd om te kunnen sporten of cultuur op te snuiven. JEUGDFONDS Sport & Cultuur kan de contributie van een sportclub betalen of het lesgeld van een culturele activiteit zoals muziekles, dansen of theater.

Kijk op https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/drenthe/

Drenthe | Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

jeugdfondssportencultuur.nl

 

Ook de GEMEENTE ASSEN biedt ondersteuningen zoals bijvoorbeeld het betalen van de contributie voor een sportclub.

Kijk hiervoor op:       Mogelijkheden Kindpakket | Gemeente Assen  of  https://www.assen.nl/mogelijkheden-kindpakket
 

Adres stadhuis: Noordersingel 33 9401 JW Assen.
Postadres stadhuis: Postbus 30018 9400 RA Assen.

Aanmelden

Via het aanmeldingsformulier op deze site kunt u (zich) rechtstreeks aanmelden bij de ledenadministratie van LTC en de KNVB. U bent dan eerst aspirant lid en de ledenadministratie van LTC verzorgt verder de definitieve aanmelding als lid bij LTC en KNVB.

Door hier te klikken kunt u het AANMELDFORMILIER invullen en verzenden naar vv LTC en KNVB. 

Aanmelding geschiedt door invullen en insturen van het genoemde aanmeldformulier. Hierop vult u de gevraagde gegevens in zoals naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 3 jaren heeft gespeeld. Voor juniorleden en pupillen dient het formulier ingevuld te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. Er wordt onderscheid gemaakt tussen spelende en niet-spelende leden. Kaderleden zijn verplicht zich als niet-spelend lid aan te melden.

Nieuwe leden kunnen uitsluitend lid worden met automatische incasso.

Nieuwe leden betalen lidmaatschap vanaf de maand waarin het lidmaatschap effectief is. Pro rato zal de contributie over het eerste kwartaal van lidmaatschap worden berekend en geïnd via automatische incasso.

KNVB – apps

Het is belangrijk om naast correcte adresgegevens, altijd het juiste E-mailadres en mobiele telefoonnummer in te vullen of aan te leveren. Met ingang van seizoen 2017-2018 werkt de KNVB namelijk met de apps voor competitie- en teamgegevens. Deze worden gedurende het voetbalseizoen via de KNVB-apps op uw mobieltje zichtbaar. 

Afmelden als lid

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni het jaar er op volgend. Opzeggen van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met een opzegtermijn van 4 weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Pupillen van 4 t/m 9 jaar, voorheen de E en F junioren, kunnen hun lidmaatschap 2x per seizoen opzeggen. Voor 1 januari en voor 1 juli met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk per brief of e-mail bij de ledenadministratie te gebeuren. De vereniging verplicht zich de opzegging per mail te bevestigen.

Bij tussentijds vertrek vindt geen restitutie van (of een deel van) de contributie plaats. Het bestuur kan hier eventueel een uitzondering op maken maar te allen tijde dient de K.N.V.B. bondscontributie voor het gehele jaar door de leden te worden betaald. Op de bondscontributie zal geen of gedeeltelijke restitutie plaatsvinden