Nieuwe leden bij VV LTC zijn altijd van harte welkom!

Aanmelden
Via het aanmeldingsformulier op deze site kunt u (zich) rechtstreeks aanmelden bij de ledenadministratie van LTC en de KNVB. U bent dan eerst aspirant lid en de ledenadministratie van LTC verzorgt verder de definitieve aanmelding als lid bij LTC en KNVB.

Aanmelding geschiedt door invullen en insturen van het genoemde aanmeldformulier. Hierop vult u de gevraagde gegevens in zoals naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 3 jaren heeft gespeeld. Voor juniorleden en pupillen dient het formulier ingevuld te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. Er wordt onderscheid gemaakt tussen spelende en niet-spelende leden. Kaderleden zijn verplicht zich als niet-spelend lid aan te melden.

Nieuwe leden kunnen uitsluitend lid worden met automatische incasso.
Nieuwe leden betalen lidmaatschap vanaf de maand waarin het lidmaatschap effectief is. Pro rato zal de contributie over het eerste kwartaal van lidmaatschap worden berekend en geïnd via automatische incasso.

KNVB – apps
Het is belangrijk om naast correcte adresgegevens, altijd het juiste E-mailadres en mobiele telefoonnummer in te vullen of aan te leveren. Met ingang van seizoen 2017-2018 werkt de KNVB namelijk met de apps voor competitie- en teamgegevens. Deze worden gedurende het voetbalseizoen via de KNVB-apps op uw mobieltje zichtbaar.