Maatschappelijke stage

21 april 2014

Vanaf het schooljaar 2011-2012 wordt het volgen van een maatschappelijke stage voor leerlingen tussen 14-18 jaar van het VMBO, Havo en VWO verplicht. De verwachting is dat er in Nederland jaarlijks 195.000 leerlingen zullen deelnemen aan een Maatschappelijke stage. LTC biedt leerlingen de mogelijkheid om de maatschappelijke stage te vervullen.

Doel

Het doel van de maatschappelijke stage is dat jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met vrijwilligerswerk en zij hierdoor een bijdrage leveren aan de maatschappij. Jongeren doen iets voor een ander en ervaren hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor een ander.

Aantal beschikbare uren

Leerlingen die bij LTC een maatschappelijke stage doen hebben een vastgestelde periode waarin zij de gelegenheid krijgen om vrijwilligerswerk te doen. Het aantal uren hiervoor is beperkt, variërend van 24 tot 36 uur. Soms moet een stage in een paar dagen of één week gedaan worden . Steeds meer scholen geven aan dat het ook mogelijk is om de leerlingen vrijwilligerswerk te laten doen verspreid over een (deel van het) schooljaar, bijvoorbeeld 10 weken achter elkaar bij dezelfde activiteit.

Wat voor vrijwilligerswerk kunnen leerlingen bij LTC doen?

• Trainen van jeugdteams samen met de vaste trainer van het team

• Fluiten van wedstrijden op zaterdag bij de jeugd

• Begeleiden van jeugdteams tijdens wedstrijddagen

• Werkzaamheden verrichten vóór, tijdens thuistoernooien.

• Hulp bieden bij activiteiten voor de jeugd.

• Sinterklaasactiviteiten, kerstdiners en kampeerweekend jeugd

Belangstelling in een maatschappelijke stage?

Stagiaires kunnen zich aanmelden bij Djoke Swart, tel. 06-22599518.

Maatschappelijke stagiaires krijgen geen geldelijke vergoeding. Leerlingen die lid zijn van LTC kunnen verzekerd zijn van een stageplaats mits de wensen van de leerlingen en de voetbalclub met elkaar overeenkomen. Voor andere leerlingen wordt gekeken naar het aanbod/vragen die de club heeft.

Bestuur LTC, 10 maart 2011