Met sneeuw erop niet op kunstgrasveld trainen of spelen

13 januari 2017

Hieronder staan nog eens de afspraken omtrent het trainen en spelen op de velden wanneer het slecht weer is. Bijvoorbeeld bij sneeuwval en vrieskou.

Wanneer er sneeuw op veld 4 ligt, kan dit kunstgrasveld niet worden gebruikt voor de training of een wedstrijd. Reden met het plattrappen van de sneeuw kan men de structuur van het kunstgras aantasten, waardoor kunstgras met sneeuw erop niet geschikt is om op te trainen of sporten.

Zodra het sneeuwt, kent v.v. LTC dan ook een aantal afspraken met betrekking tot de trainingsvelden, die nageleefd horen te worden.

1. Zodra er sneeuw ligt op het kunstgrasveld, kan dit niet worden gebruikt. Advies is om dan uit te wijken naar de trainingsvelden van gras. Of elders op een andere creatieve manier te trainen.

2. Zodra er sneeuw ligt, is het aan de individuele trainer om te beoordelen of er op de trainingsvelden van gras getraind kan worden.

3. Is de sneeuw in combinatie met vrieskou en ondergrond zodanig dat dit het spelen op alle velden onmogelijk maakt, dan zal de consul van de gemeente & KNVB (en in het geval die afwezig is de voorzitter van de accommodatiecommissie en of onze voorzitter) tot een algehele afgelasting besluiten, die vervolgens bekend gemaakt wordt via de site.

 

namens de accommodatiecommissie
Henk Brink