Oproep inleveren kleding en materialen

24 augustus 2018

Via deze weg willen wij alle trainers en leiders die komend seizoen niet meer actief zijn bij onze vereniging vragen de materialen en kleding

die hen beschikbaar zijn gesteld door LTC in te leveren. Dit kan bij Roelie Holtrop of bij leden van de jeugdcommissie.

Op donderdagavond of zaterdags zijn zij altijd wel aanwezig bij LTC in de jeugdcommissiekamer.

Eventueel kunt u contact opnemen met Herman Timmer, 06-10289984.

Wij hopen dat iedereen dit zoveel mogelijk uit zichzelf doet zodat wij niet iedereen individueel moeten benaderen.

Wij willen via deze weg alle trainers en leiders bedanken voor hun inzet afgelopen seizoen!