Nieuwe leden bij VV LTC zijn altijd van harte welkom!

Van de nieuwe voorzitter

Beste leden van LTC,

In een nieuwe samenstelling als bestuur zijn we een aantal maanden onderweg en de tijd vliegt. We gaan alweer snel richting het einde van het seizoen. We verwachten een enerverend slot van het seizoen met ons eerste elftal dat volop in de race is voor de nacompetitie en ons tweede elftal dat de competitie nog spannend lijkt te maken!

Na onze aanstelling op de ALV hebben we een extra ALV gehad om de nieuwe statuten aan te nemen. We hebben op deze ALV ook de nog openstaande vragen verder toegelicht.

We zijn als bestuur blij dat we na de corona weer ‘gewoon’ met elkaar kunnen voetballen. Wel merken we dat we na de corona periode met elkaar weer moeten zoeken naar alle rollen en taken die we met elkaar als vrijwilligers moeten invullen. Helaas heeft Paul Pinkster te kennen gegeven te willen stoppen als penningmeester. Gelukkig is Floris bereid zijn rol over te nemen. We willen Paul bedanken voor al zijn werk de afgelopen periode en zijn blij dat hij Floris Wasser de komende periode zal inwerken.

21 Mei super Saturday!
Op zaterdag 21 mei speelt ons eerste thuis de derby tegen Achilles. Daarnaast hebben we een druk programma op de middag van veel thuisspelende LTC teams. We willen er dan een extra feestelijke dag van maken! Hou deze dag/middag vrij en kom gezellig naar LTC!

Voetbal
Als bestuur zoeken we naar een goede balans tussen prestatie en plezier. We denken dat het vaak ook hand in hand gaat. Hoewel we nog werken aan een nieuw beleidsplan maken we nu al wel een aantal keuzes voor het aankomende seizoen.
We hebben de ambitie om met ons eerste minimaal in de tweede klasse te spelen en hopen de stap (op termijn) naar de eerste klasse te kunnen zetten.
We zijn blij met twee selectieteams achter ons eerste elftal. We willen dat doorzetten. Zowel ons tweede als ons derde elftal zijn selectieteams. De overige seniorenteams zijn teams die zelf hun samenstellingen bepalen.
We zijn blij met ons damesteam en hopen als bestuur dat we dat de komende jaren kunnen behouden. We willen naar een stabiele selectie van 16 dames, ook dit team is een selectieteam.

We groeien de laatste jaren enorm met onze jeugdelftallen. De groei is niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief. We zien als bestuur dat het jeugdbestuur met veel passie en kunde onze jeugdteams ontwikkeld. Dat zien we ook terug in de prestaties van onze jeugdteams. Wij zijn trots op ons jeugdvoetbal en zien daarin ook echt de toekomst van de vereniging. We blijven inzetten op onze jeugd!

Kantinebezetting
We zijn blij dat Anita Thies bereid is om als voorzitter van de kantinecommissie aan het werk te gaan. Stacey Tuankotta zal haar daarbij gaan helpen. In eerste instantie kiezen we voor een kleine bezetting van de commissie om goed in beeld te krijgen welke taken er allemaal zijn. Wel hebben we als bestuur besloten met ingang van aankomend seizoen te gaan werken met teamverplichting voor de bezetting van de kantine. Alle teams (senioren en jeugd) zullen evenredig worden ingepland om in de kantine te staan. We gaan de dag opdelen in 4 delen van elk 2,5 uur. We zullen een planning maken die aansluit bij de wedstrijdplanningen van de competitie. Dat betekent dat we voor de start van het seizoen een half jaar vooruit kunnen plannen en halverwege het seizoen de tweede planning maken.

De teamverplichting houdt in dat het team dat ingeroosterd is 3 mensen levert die het ingeroosterde deel achter de bar zullen staan. Naast deze drie mensen zal er altijd een vast iemand aanwezig zijn die de kantine opent en sluit en weet hoe alles werkt. Hoewel we ervan uitgaan dat ieder team hier van harte aan mee wil werken willen we nu al duidelijk zijn dat het niet leveren van bezetting tot gevolg heeft dat de wedstrijd van het betreffende team niet door zal gaan.

Waarom kiezen we voor deze werkwijze? We vinden het als bestuur belangrijk dat alle leden bijdragen aan onze vereniging. We merken dat er te vaak te veel werk bij een te kleine groep mensen terecht komt. We vinden het belangrijk dat iedereen bijdraagt en ervaart hoe leuk het is om bij de vereniging betrokken te zijn. Daarnaast maakt het het maken van roosters voor de bezetting van de kantine vele malen eenvoudiger.

Financieel
Zoals we allemaal merken wordt alles duurder. Daar hebben we als vereniging ook last van. Voor ons als club zijn de energieprijzen echt een probleem. We zijn gelukkig een gezonde vereniging maar dat willen we ook blijven. We volgen de ontwikkelingen als bestuur zeer nauwgezet en zullen maatregelen treffen als dat nodig is.

We willen ook graag met elkaar meer sponsoren vinden die LTC willen ondersteunen. Tips daarover ontvangen we natuurlijk graag!

Zoals we op de ALV hebben aangegeven willen we in het najaar graag een nieuw beleidsplan presenteren. We hopen de komende periode de tijd te vinden om daar met elkaar aan te werken.

Tot slot,
Mocht je vragen hebben aan mij of aan ons als bestuur stel ze gerust!

Voor nu wensen we jullie allemaal nog een aantal mooie voetbalmaanden!

Namens het bestuur,
Roelof van den Berg (voorzitter vv LTC)

Vaardigheden

Gepubliceerd op

8 mei 2022