Redactie nieuwsbrief

21 april 2014

Jan Ottens 
0592-371940

De Nieuwsbrief verschijnt 10 keer per jaar op de laatste donderdag van de maand. Hierin vindt u mededelingen van het hoofdbestuur en commissies, algemene informatie voor de senioren en de jeugd en activiteiten.