Stijgende kosten en contributies

3 juni 2022

Beste Leden,

Ook vv LTC ontkomt niet aan de stijging van de kosten. Naast de gangbare kosten voor de accommodatie zijn ook de vrijwilligersvergoedingen fors gestegen. Voor het komende seizoen moeten we echter met z’n allen een nog grotere uitdaging het hoofd bieden, de explosieve groei van de energiekosten.

Velen van ons raakt dit al privé maar ook LTC zal, met het nieuwe energiecontract voor het komende seizoen, alle zeilen moeten bijzetten deze kosten onder controle te houden om binnen de financiele mogelijkheden van de Vereniging te blijven. Hopelijk kunnen we zonder al te zware maatregelen te nemen deze uitdaging tackelen, maar dat kan alleen als we dit met z’n allen doen. Een goed begin is het energiegebruik te beperken. Het is simpel, energie die we niet gebruiken hoef je ook niet te betalen. Wees dus zuinig met energie in de kleedkamers, douchen, veldverlichting enz.

Gelet op bovenstaande, is al in de ALV van 28 februari j.l. een voorstel van het Bestuur aangenomen om de contributie met ingang van het seizoen 2022/2023 te verhogen. Tevens wordt de inspanningsbijdrage verhoogd als extra bijdrage in de kosten van vrijwilligersvergoedingen. Voor de kledinglease is er geen noodzaak te verhogen.

Op deze website kun je zien wat je LTC moet betalen met ingang van het volgende seizoen onder Leden – Contributies en bijdrages. Voor de jeugd daarbij de vermelding dat in lijn met de KNVB richtlijnen, de leeftijdscategorie voor de contributie inning voor komend seizoen wordt bepaald door de leeftijd die je hebt op 1 januari 2023.

Tot de zomervakantie nog een paar voetbalweken in het vooruitzicht, geniet ervan en alvast een prettige vakantie gewenst.
Namens het Bestuur

Paul Pinkster
Penningmeester
v.v. L.T.C.