Vacature Jubileumcommissie ‘LTC 70 jaar’

16 juni 2023

In 2024 bestaat vv LTC 70 jaar. We willen daarom graag het seizoen 2024/2025 feestelijk maken om stil te staan bij dit 70 jarige jubileum.

Om die reden willen we graag een jubileumcommissie oprichten en bemensen. We zoeken voor deze commissie 3 tot 5 mensen. Wil je ons helpen om er een mooi feestelijk jubileum jaar van te maken meld je dan aan voor onze jubileumcommissie!

Hieronder de taken en bedoeling van de commissie.

JUBILEUMCOMMISSIE vv LTC 70 jaar

Kerntaak:

Het organiseren van ons verenigingsjubileum.

  • De jubileumcommissie is een ad hoc commissie die telkenmale gekozen en benoemd wordt door ons als bestuur.
  • Zij neemt de organisatie van het komende jubileum (70 jaar vv LTC) voor haar rekening.
  • Zij organiseert diverse acties om tot financiering van het dan komende jubileum te komen.
  • Zij stelt het programma samen voor het te vieren jubileum en draagt zorgt voor de uitvoering daarvan.
  • Een lid van de commissie legt verantwoording af aan het bestuur.

Tijdsinvestering: 3 uur per maand. Bij hoge uitzondering meer.

Bij interesse kun je contact opnemen met Roelof van den Berg: +31 6 33646167