Vacature secretaris

10 december 2023

Voor onze vereniging zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris. Nadat Jantien Messchendorp onlangs heeft aangegeven te stoppen, zoeken we iemand die deze rol op zich wil nemen. Hieronder een korte opsomming van de werkzaamheden van de secretaris bij VV LTC Assen:

 Fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
 Behandelen van ingekomen stukken.
 De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.
 Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen.
 Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.
 Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
 Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar.
 Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen.
 Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties).
 Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel.
 Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

Bij interesse kun je contact opnemen met onze voorzitter Roelof via e-mail: roelofvandenberg@hotmail.com

Het bestuur.