logo
  • Home
  • Vereniging
  • Functies
  • Wedstrijdcoördinator

Bestuurslid van Dienst

Zie KNVB ordemaatregelen punt 7 wedstrijdcoördinator

wedstrijdcordinator-afspraken-2018-01-23.pdf

Zoals je ziet heeft de KNVB de benaming 'bestuurslid van dienst' vervangen door wedstrijdcoördinator.

Wat doet een wedstrijdcoördinator?
Met ingang van het seizoen 2018/’19 is het NIET meer nodig om de wedstrijdcoördinator in te vullen op het wedstrijdformulier (mDWF).
Dat maakt het invullen van het mDWF nog eenvoudiger.
Echter, de rol en de verantwoordelijkheden van een wedstrijdcoördinator blijven wél bestaan.

De thuisspelende verenigingen zijn verplicht bij wedstrijden van teams een wedstrijdcoördinator aan te wijzen. Aan de functie van wedstrijdcoördinator zijn de volgende voorwaarden verbonden:
• hij moet tenminste 18 jaar zijn;
• hij moet lid zijn van de vereniging en bij voorkeur lid van het bestuur van de vereniging;
• de functie van wedstrijdcoördinator mag - kort voor, tijdens en kort na de wedstrijd - niet worden gecombineerd met een andere functie.

Dezelfde persoon mag bij meerdere wedstrijden - die op hetzelfde moment worden gespeeld - actief zijn als wedstrijdcoördinator.

Hij geeft leiding aan de maatregelen die genomen moeten worden om de scheidsrechter te beveiligen.
De wedstrijdcoördinator is verplicht om zich bij aankomst van de scheidsrechter direct met hem in verbinding te stellen.

Dit staat verder uitgebreid beschreven in het Handboek Competitiezaken AV, paraaf 1.3 Ordemaatregelen.