Vertrouwenspersoon

21 april 2014

Gerda Eefting 06-12266380

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor slachtoffers van ongewenst gedrag, mits dit gedrag zich binnen de context van het verenigingsleven afspeelt, heeft afgespeeld of daaruit voortvloeit.

Onder ongewenst gedrag kunnen ondermeer worden ervaren bedreiging, discriminatie en seksuele intimidatie. Ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst worden ervaren.

Een lid, ouder, vrijwilliger of werknemer van de vereniging wijst een melder van ongewenst gedrag op de mogelijkheid de vertrouwenspersoon in te schakelen.

Alle leden, ouders, vrijwilligers of werknemers hebben de verantwoordelijkheid bij te dragen aan het voorkomen van ongewenst gedrag.’

Voor de tekst van het reglement “Vertrouwenspersoon” wordt verwezen naar de button “Vereniging”. Hier vindt u onder “Taken commissies en functionarissen” in hoofdstuk 3.2 de volledige tekst.